Uiteindelijke Concept

“Stappen maken met stApp”

stApp is een platform dat op een interactieve manier geïntegreerd is in het dagelijks leven van de leerling, naar de leerling toekomt en informatie over hun interesses ophaalt.

Waar normale interessetests bestaan uit vragenlijsten, gesprekken, snuffelstages bestaan en gevoelig zijn voor vooroordelen, pakt stApp het anders aan. stApp is platform wat op een interactieve manier geïntegreerd is in het dagelijks leven van de leerling en naar de leerling toekomt en informatie over hun interesses ophaalt in plaats van dat de leerling het zelf moet opzoeken en doorlopen. stApp is ten allen tijd toegankelijk voor de leerling zelf, scholen, bedrijven en gemeentes. Dit stelt de school in staat om de leerling beter te begeleiding. Daarnaast geeft het de leerling zelf meer inzicht en stelt het de leerling in staat om in contact te komen met bedrijven die aansluiten bij zijn of haar interesses.

stApp bestaat uit een hoofdplatform welke vergezeld wordt door een kleiner/zuster platform. Het zuster platform is geïntegreerd in het medialandschap van de leerling (zoals whatsapp, facebook, intagram). stApp stelt de leerling gedurende een vastgestelde tijd vragen, geeft voorbeelden en houdt rekening met de context van leerlingen. De leerling kan ook feedback geven aan stApp, waardoor stApp een profiel van de leerling kan opmaken op het gebied van interesses. Welke te koppelen zijn aan een sector, profiel of studiekeuze.

Het geeft scholen inzicht in de leerlingen, omdat zij ten allen tijden kunnen zien wat hun leerlingen terugkoppelen aan stApp. Hierdoor kunnen ze beter sturen en begeleiden.

Bedrijven kunnen op het hoofdplatform van stApp relevante opdrachten plaatsen.
Leerlingen kunnen met hun interesse profiel vervolgens inhaken op profielen van bedrijven en hier een proefdag/opdracht bij doen.

stApp blijft tijdens het gehele proces bij de leerlingen betrokken door ze vragen te stellen en feedback te geven. Zo zal stApp na een proefdag vragen of de leerling het heeft ervaren zoals hij of zij verwacht had en dit opslaan in zijn profiel.

Door meerdere proefdagen/opdrachten te doen ontstaat er zo een veel scherper beeld van wat een leerling intrigeert/leuk vindt. Daarnaast zet het bedrijven aan het werk om opdrachten te verzinnen die aansluiten bij wat de jongeren van tegenwoordig interessant vinden. Dit heeft een reflecterende functie voor een bedrijf.

Gemeentes met toegang tot stApp kunnen trends analyseren en voorspellen en beter inspelen op segment veranderingen waardoor ze Soest kunnen herstructureren en schikken voor de toekomst.

Test 2 conclusie

Uit het testonderzoek kwamen meerdere aspecten naar voren die onze applicatie juist goed maken en wat minder goed. Wat goed uit kwam uit het testonderzoek is dat de applicatie makkelijk te gebruiken is, de knoppen zijn goed vindbaar en het is voor de gebruiker makkelijk in gebruik. Wat minder was is dat de ondervraagde niet altijd precies weten waar het over gaat, hierin is het belangrijk dat de docent goed uitlegt wat het doel van de applicatie is en wat de leerling ermee moet bereiken.

Middelen verantwoording

Applicatie
De applicatie is alleen te gebruiken door de leerlingen. We hebben er bewust voor gekozen om voor de leerlingen een applicatie te maken. Volgens een onderzoek van GFK (GFK, 2015) zijn bijna alle jongeren in het bezit van een smartphone. Over het algemeen is 80% van de Nederlanders in het bezit van een smartphone. Bij de jongeren is dit maar liefst 96%.

Daarnaast is het met een applicatie mogelijk om de hele dag door gebruik te maken van stApp. Een smartphone heb je altijd bij je en dat is met een laptop niet het geval.

GFK. (2015, 18 juni). Bijna alle jongeren bezitten een smartphone. Geraadpleegd op 02-11-2015, van https://www.gfk.com/nl/news-and-events/press-room/press-releases/paginas/bijna-alle-jongeren-bezitten-smartphone.aspx

Webpagina
De webpagina is verkrijgbaar via je smartphone, tablet, laptop of vaste pc en zal in contact staan met de applicatie. De webpagina zal gebruikt worden door de scholen, gemeente, bedrijven en door de leerlingen. Via de webpagina zullen deze doelgroepen alle informatie kunnen vinden die voor hen bedoelt is. De doelgroepen kunnen dus niet elkaars informatie zien. Daarom hebben we voor een inlogpagina gekozen, waar de doelgroep zich zal moeten inloggen om zo terecht te komen op de pagina die voor hen bestemd is.

We hebben voor een webpagina gekozen, omdat deze toegankelijk moet zijn voor alle doelgroepen. Op deze manier kunnen we voor iedere doelgroep een eigen pagina maken, waarin ze terecht komen na het inloggen.

Insights uit usertesting

Alegoz9-5YhV7Ch40Dw3qrKXUJHynX_WrodP4YW6LAmU

Belangrijkste punten om aan te pakken in high fidelity prototype:

– Vakken bij profielweergave
– Beroepen weergeven of hinten
– Geen “slang”
– Lettergrootte
– Duidelijker aangeven dat er drie bedrijven gekozen moeten worden
– Klikken op diagram is niet duidelijk
– Tekst onder bottom navigation
– Andere notificatietekst bij lock action
– Bij einde chat, doorvragen of stoppen